De cavalerie kepie

De Cavalerie

Zolang er paarden bestaan, zijn er ook mensen. Het edele dier werd al snel door de mens ingelijfd als huisdier. Hierbij werd het paard gebruikt als werkpaard. In de middeleeuwen, werd al snel duidelijk dat het edele dier meer mogelijkheden had. Hierbij werd het dier ingezet als wapen. Gedurende Middeleeuwen en de daar op volgende "Gouden eeuw", kreeg het paard een steeds groter positie binnen het leger. De grote vorsten vonden het maar wat mooi om te worden afgebeeld met hun paard. Op 22 mei 1573 wordt beschouwd als datum waarop de cavalerie is ontstaan. Ongeveer 70 jaar hierna ontstonden de regimenten. Met de Bataafse republiek werd de cavalerie het meest ingezet door de Fransen. Bij het ontstaan van het Koninkrijk Holland in 1806, ontstond de basis van de huidige Cavalerie. Pas in 1813, toen het Koninkrijk der Nederlanden werd gesticht, kwamen de definitieve regimenten. Hierbij zijn een aantal regimenten genoemd naar hun toenmalige oprichters.  Deze regimenten zijn nu nog onder dezelfde naam bekend, namelijk:

Regiment Huzaren van Boreel en  Regiment Huzaren Sytzama. De  Regiment Huzaren Prins Alexander en Regiment Huzaren Prins van Oranje, werden vernoemd vanuit het huis van Oranje Nassau. De Regiment Oost-Indische Cavalerie, welke in Indië opereerde dankt dan ook zijn naam aan hun residentie.

De cavalerie kwam al snel in actie, zoals in de slag bij Waterloo. Hier werd dan ook bewezen, dat de cavalerie een grote slagkracht had. Tijdens de tiendaagse veldtocht 1831, werden de regimenten op alle fronten ingezet. Na de tiendaagse veldtocht volgde 100 jarige vrede. Hierin heeft de cavalerie zich dan ook ontwikkeld tot een eenheid, waarbij de het paard de hoofdzaak was. Hierbij was de taak gespitst op rij- en trekpaarden, het zogenaamde remontering.

Bij de mobilisatie van 1914-1918 werd ook de cavalerie gemobiliseerd en menig jongeman moest op komen. 

Tijdens het interbellum, werd het zeer nijpend voor de cavalerie. Door de crisis was er geen geld en werd er behoorlijk bezuinigd over de gehele krijgsmacht. Het gevolg was dat de cavalerie werd gehalveerd. Hierdoor ontstonden de halfregimenten. Pas na de 1930 bij het ontstaan van de mondiale problemen, werd de krijgsmacht weer uitgebreid. Daarbij kwamen bij de cavalerie, de wielrijders, de pantservoertuigen, motoren en motoren met zijspan. De paarden werden uitgerust met zwaardere bewapening. Al snel bleek dat de oorlogsdreiging zeer reëel werd en met de verworven gemotoriseerde aanwas, werd de cavalerie gereorganiseerd.

Tijdens de meidagen werd er wederom een reorganisatie ingesteld. Hierbij werden bepaalde onderdelen van de cavalerie bij de infanterie gebracht. Tijdens de gevechtshandelingen zijn er vele huzaren omgekomen.